Gemeentelijke basisschool
De Rekke
welkom in onze school
Eduard de Beukelaerlaan 2 - 2940 HOEVENEN
TEL: 03 665 35 44 - FAX: 03 605 61 37
mailgbsderekke@stabroek.be